Služby

Naspäť na služby

REGISTRÁCIA LIEKOV

Služby pre farmaceutické spoločnosti

Registrácia farmaceutických produktov môže predstavovať zdĺhavý a náročný proces. My našim klientom ponúkame rýchle, efektívne a hlavne komplexné služby v oblasti registrácie liekov.

Náš tím odborníkov dokáže ochotne pomôcť pri celom procese registrácie, ktorá vyžaduje prípravu žiadosti a dokumentácie k centralizovaným, decentralizovaným (vrátanie MRP) aj národným procedúram podľa noriem registrácie Európskej únie. Zabezpečíme vám odborné preklady a harmonizáciu SPC, formátovanie dokumentácie do CTD, konverziu do eCTD a validáciu pred podaním, taktiež vás zastúpime pred inštitúciami liekovej politiky a liekovou agentúrou.

Naspäť na služby

MARKETINGOVÉ PRIESKUMY

Zistite, čo pacienti potrebujú

Úspešnosť produktu často závisí závisí od poznania toho, čo pacienti skutočne potrebujú. Získané podklady dokážu byť kľúčové pre budúci vývoj produktu na trhu. Spoločnosť Evopharm si všetky tieto faktory plne uvedomuje a preto aktívne pôsobí aj v oblasti prieskumu trhu a marketingového poradenstva na Slovensku.

Vieme zabezpečiť kvalitatívny a kvantitatívny prieskum vlastnými silami aj nezávislou treťou stranou, pričom garantujeme objektívny výsledok, čím sa zvyšuje šanca úspechu vášho produktu. Dokážeme pre vás analyzovať segmentáciu trhu, správne zacieliť marketingovú kampaň, optimalizovať ľudské zdroje, vytvoriť alebo posilniť Vašu trhovú pozíciu a poradiť vám v správnej alokácii vašich finančných zdrojov. Veríme, že spoločne  nájdeme primerané a efektívne obchodné a marketingové riešenia.

Naspäť na služby

MARKETINGOVÉ A PROMOČNE AKTIVITY

Obchodná a marketingová komunikácia

Našim klientom dokážeme poskytnúť úplnú podporu v oblasti marketingovej komunikácie, ktorá obsahuje všetko od analýzy klinických dát, vytvorenie komunikačnej stratégie, marketingového mixu, optimálneho „FFD“ návrhu „product positioningu“ až po „detail aids“ a zaškolenie reprezentantov. Pri všetkých aktivitách dbáme na aktuálne legislatívne a etické pravidlá. Pri tvorbe marketingovej stratégie sa neustále snažíme hľadať inovatívne spôsoby, ktoré by boli prijateľné pre všetky zainteresované strany.

Naspäť na služby

CENOTVORBA

Monitoring a príprava cenového návrhu

Našim klientom vieme pomôcť aj v oblasti kategorizácie nových liekov, vypracovať žiadosť o zaradenie lieku do systému zdravotného poistenia, pripraviť potrebnú dokumentáciu a navrhnúť komunikačnú stratégiu, indikáciu a formu lieku.

Evopharm vám dokáže ponúknuť aktuálny monitoring legislatívy, ako aj aktuálnych cien produktov v oblastiach vášho záujmu, vyhľadať a vypočítať referenčné ceny v krajinách Európskej únie, a na základe toho pre vás pripraviť vhodný cenový návrh. Pre zachovanie konkurencieschopnosti pravidelne sledujeme cenové návrhy a zmeny úhrad. Dokážeme tak pružne reagovať na zmeny cien na trhu.

Naspäť na služby

DISTRIBÚCIA LIEKOV

Predaj liekov v rámci Európy a Ázie

Sme certifikovanou spoločnosťou v oblasti distribúcie farmaceutických výrobkov vo vybraných krajinách Európskej únie. Distribuujeme lieky nielen ďalším dodávateľom, ale aj priamo do lekárenských a zdravotníckych spoločností a zariadení.

Pri všetkých distribučných aktivitách je pre nás najdôležitejší konečný spotrebiteľ – pacient, ktorému má liek pomôcť. Aj to je dôvod, prečo neustále vytvárame nové obchodné príležitosti a rozsah nášho záujmu sa neustále rozširuje do ďalších krajín.

Evopharm ponúka svojim klientom taktiež skladovacie a logistické služby.

Naspäť na služby

ŠKOLENIA

Odborné vzdelávanie farmaceutických firiem

Vzdelávanie našich partnerov je pre nás rovnako dôležité ako samotná spolupráca s nimi. Poskytujeme školenia v rámci registrácie liekov, cenotvorby a kategorizácie, základy farmakoekonomiky, školenia orientované na marketingovú komunikáciu.

V prípade záujmu vám vieme pripraviť školenie podľa vašich požiadaviek, pretože našim úsilím je pomôcť pracovníkom farmaceutických spoločností a zdravotníckych inštitúcii, aby sa dokázali lepšie  zorientovať v danej problematike.